การให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์เป็นอย่างไร
 

หน่วยงานราชการ
ค้นหาเว็บ
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ไทยรัฐ
เชียงใหม่นิวส์
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
 
 
 
 

 นายธวัช บุญทา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงนางสายฝน บัวแก้ว
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงนายนิกร แก้วคำอ้าย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงนางอำพร แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางสายฝน บัวแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายพรหมมิน ฟองแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายธวัช บุญทา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายจะบา จะอื่่อ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3

 


 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
โทร : 053-106050 แฟกซ์ : 053-106050 E-mail : info@banluang.org [Site Admin]
Copyright © 2013 banluang.org All rights reserved. Power by MaeaiComputer