Responsive image


นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

เราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์จัดเก็บ
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการดำเนินการภายในเว็บไซต์เท่านั้น โดยมีการจัดเก็บผ่านทางช่องทาง การสมัครสมาชิก

ข้อมูลที่จัดเก็บได้แก่
 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
 • บัญชีผู้ใช้งาน ประวัติการใช้งาน เช่น IP address, Cookie เป็นต้น

 • จุดประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  ทางเว็บไซต์ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในบริการต่างๆของเว็บไซต์ของเราเท่านั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
 • สร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

 • คุกกี้ (Cookies)
  เราใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการเข้าถึงสินค้าหรือบริการ และติดตามการใช้งานของคุณเท่านั้น หากคุณไม่ต้องการให้มีคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าบราวเซอร์เพื่อปฏิเสธการจัดเก็บคุกกี้ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์ หรือใช้โหมดไม่ระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ก็ได้

  การขอลบข้อมูลผู้ใช้
  คุณสามารถติดต่อมายังผู้ควบคุมข้อมูลเพื่อขอลบบัญชีผู้ใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ได้ ตามที่อยู่อีเมลนี้ pollapass@gmail.com เราจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด

  นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว คุณสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

  นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 มิถุนายน. 2566 ขอขอบพระคุณ www.kotchasan.com